Научно практически семинар във Варна

Председателят на Националното сдружение на сираците в България г-н Слави Михайлов взе участие на 10.03.2017 г. от 14.00 ч. в зала 1 на хотел “Черно море”, където се проведе научно-практически семинар на тема „Взаимодействие на ЦПЛР – ОДК с родители, институции и организации за възпитанието на децата“.
С доклади по темата участваха ръководители на школи и състави от направленията “Наука”, “Изкуство” и “Спорт”. Участието на учителите с доклади е част от квалификационната програма на ОДК. Някои от акцентите в докладите са: „Цели на съвременното възпитание”, “Очаквания и резултати от взаимодействието родител – учител при обучението и възпитанието на децата”, „Значението на християнската култура за възпитанието на подрастващите“, „Ролята на учителя по изкуство във взаимоотношенията родител – даровито дете”, „Детски и младежки парламент – Гражданско образование“ – НПО – едно партньорство в полза на младите“.
Участие в семинара взеха проф. д.п.н. Николай Колишев, отец Василий Шаган, родители на ученици от ОДК, гости.

Принтирай

СподелиShare on Facebook