Председателят на Общинския съвет подкрепи инициативи на НССБ и Медицинския колеж

Мартин Митев и дъщерите му посетиха благотворителния базар за мартеници Председателят на Общински съвет – Плевен Мартин Митев подкрепи инициативите


Подробно